Analyser fem sætninger syntaktisk (led) og morforlogisk (ordklasser)

1 Today, I smile
Led:
Ordklasse:

2 I like kittens
Led:
Ordklasse:

3 I give milk to kittens
Led:
Ordklasse:

4 I make kittens happy
Led:
Ordklasse:

5 I am a nice person
Led:
Ordklasse:
...