Hvordan vælger jeg en metode?

Hvis du selv skal vælge en engelskfaglig metode vil det ofte være i en tværfaglig opgave (fx et flerfagligt froløb, SRO eller SRP) hvor du også selv skal være med til at formulere dine problemstillinger. Derfor kan det være en god idé at se på hvilke typer problemstillinger de forskellige metoder kan besvare og så vælge en metode (eller flere) der passer til den problemstilling du vil undersøge:

Retorisk analyse

kan besvare spørgsmål som fx:

 • Opfylder kommunikationen den intention afsenderen har?
 • Er det god kommunikation?
 • Hvad er godt/dårligt ved kommunikationen?

Argumentationsanalyse

kan besvare spørgsmål som fx:

 • Er kommunikationen velargumenteret?
 • Hvilke antagelser (hjemler) bygger kommunikationen på?
 • Hvad er svagheden ved kommunikationens argumenter?

Diskursanalyse

kan besvare spørgsmål som fx:

 • Hvordan hænger måden man taler om ____ sammen med hvordan samfundet udvikler sig?
 • Hvordan italesættes [nodalpunkt] i kommunikationen?
 • Hvilke diskurser bygger teksten ____ på?
 • Hvordan forsøges der at gøre op med den hegemoniske diskurs i kommunikationen?

Nykritisk (litterær) analyse

kan besvare spørgsmål som fx:

 • Hvordan belyser fortællingen temaet [tema]?
 • Hvilket synspunkt har fortælleren i fortællingen?
 • Hvilken type karakterer er der i fortællingen?

Andre metoder

Der findes også mange andre metoder du kan benytte som bare ikke findes på denne side (endnu). Spørg din lærer hvis du gerne vil benytte en af dem. Det drejer sig fx om:
– kommunikationsanalyse
– læserorienteret analyse
– Ideologikritiske analyser som fx:
— postkolonial analyse
— marxistisk analyse
— feministisk analyse